لزوم اصلاح نظام حکمرانی مالیاتی کشور

، رهبر انقلاب سال جاری را بعنوان سال «تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها» نامگذاری کردند؛ طی سالهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی چالشهای متعدد موجود در نظام مالیاتی را از جمله موانع جدی پیش روی بخش مولد اقتصاد معرفی میکنند که علاوه بر «مانع» بودن برای…

Latest News

Related articles