لزوم ایجاد راه دسترسی مناسب برای عشایر سیستان و بلوچستان

زاهدان – مدیر کل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: دسترسی به آب، برق و راه مناسب برای تردد عشایر از مهمترین نیازهای جامعه عشایری استان سیستان و بلوچستان است. حمید طوقی در گفت و گو با بر ایجاد راه مناسب دسترسی برای عشایر استان سیستان و بلوچستان تاکید…

Latest News

Related articles