لزوم نوسازی پایههای فرسوده برق/ سهم مردم بوشهر خاموشی نباشد

، مهرداد ستوده عصر شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار داشت: در حوزه برق باید نگاه ویژهای به استان بوشهر صورت گیرد و نیازها رفع شود. وی به وضعیت شرجی و رطوبت بالای استان بوشهر خصوصاً در مناطق ساحلی اشاره کرد و ادامه…

Latest News

Related articles