لوفت هانزا پروازها به تهران را از سر می گیرد

شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا با توجه به امنیت آسمان ایران، پروازها به این کشور را از سر خواهد گرفت. به نقل از رویترز، خطوط هوایی لوفت هانزای آلمان امروز جمعه خبر ازسرگیری پرازهای مسیر فرانکفورت-تهران را اعلام کرد. این شرکت هواپیمایی از ژانویه…

Latest News

Related articles