«لیگ تندرستی» علیه کم تحرکی مردم است/ نمیتوان ورزش را تعطیل کرد

، لیگ تندرستی عنوان رویدادی است که فدراسیون ورزشهای همگانی برگزاری نخستین دوره آن را از چهارم بهمن ماه آغاز کرد. این لیگ تاکنون مشارکت ۳۵ هزار نفر از استانهای مختلف را به همراه داشته و در ۵۰۰ شهرستان کشور نیز به طور جداگانه در حال پیگیری است و تا…

Latest News

Related articles