ماجرای واردات واکسن روسی/واکنش به ادعاهای منتقدان

، محمدرضا شانهساز، در واکنش به حاشیههای واکسن روسی و لزوم برخورداری از تاییدیه سازمان جهانی بهداشت، گفت: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به عنوان عالیترین مرجع علمی در کشور که ۱۰ سال قبل، از سازمان بهداشت جهانی تاییدیه واکسن را دریافت کردیم که به این…

Latest News

Related articles