مانور محدودیت مصارف برق در ۴ شهر خوزستان برگزار میشود

، شهاب صدیقی شامگاه سهشنبه در خصوص جزئیات این خبر گفت: با توجه به مکاتبات شرکتهای توزیع نیروی برق و توانیر در خصوص تعیین سهمیه انرژی و اعمال محدودیت در مصارف برق دستگاههای اجرایی با هدف شروع اقدامات عملی اصلاح الگوی مصرف در خوزستان برگزار میشود. وی…

Latest News

Related articles