ماهیان بند عبدلآباد بجنورد به دلیل کمبود اکسیژن تلف شدند

پس از انتشار این خبر محمد خالقی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد در گفتگوی خبری اظهار کرد: طی بررسی و نمونه گیری ها از منظر سم شناسی، هیچ گونه نشانهای دال بر آلودگی زیست محیطی و ورود فاضلاب که منجر به تلف شدن ماهیان شده باشد، وجود نداشت. وی افزود…

Latest News

Related articles