مبارزه با فساد خواست اصلی تودههای مردم است

، داود داودی پور عصر پنجشنبه در نشست با اعضای شورای مرکزی در اهواز، عنوان کرد: حضور هزار نفری مردم خوزستان با آیت الله رئیسی در ورزشگاه تختی، موج مردمی را برای حمایت از آیت الله در کشور ایجاد کرده است. وی از حضور انقلابی و دشمنشکن مردم خوزستان در…

Latest News

Related articles