مترو همچون دیگر روزهای تعطیل در حال خدمت رسانی است

، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه متروی تهران و حومه در ایام نوروز همانند روزهای تعطیل به شهروندان و مسافران خدمات رسانی دارد گفت: ایستگاههای متروی تهران و حومه حتی لحظه تحویل سال هم فعال بود. وی افزود: در ایام…

Latest News

Related articles