متصرفین اراضی ملی در اراک تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند

اراک- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: تصرف کنندگان اراضی ملی در منطقه قره کهریز اراک، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. عبدالحسین محمدی در گفت و گو اظهار کرد: با توجه به تعطیلات نوروز، کشیک یگان حفاطت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری…

Latest News

Related articles