مجمع تشخیص مصلحت بدنبال سناریوی بهینه در باب FATF

، پس از آنکه رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF موافقت کرد، جریان غربگرا بار دیگر تمام توان خود را به کار گرفته تا شاید بتواند لوایح مرتبط با FATF را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برساند. از این رو در روزها و هفتههای اخیر شاهد تلاشهای…

Latest News

Related articles