مجموعه مقالات هنر انقلاب اسلامی تدوین میشود

، با توجه به گذشت بیش از چهاردهه از انقلاب اسلامی و ورود به گام دوم انقلاب، لزوم تبین نقد، باز تعریف و واکاوی جریان های هنری همگام با آن ضروری به نظر می رسد. از این رو دانشگاه سوره درنظر دارد مجموعه مقالاتی با موضوع هنر انقلاب اسلامی تهیه و منتشر…

Latest News

Related articles