مجموعه های ورزشی شهرداری تهران تعطیل شدند

تمامی مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری با توجه به قرمز شدن شرایط کرونایی پایتخت، تعطیل است. ، فرشید اسحاقی مدیر روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری با اعلام این خبر گفت: مجموعههای آبی، غیرآبی، سالنهای چند منظوره، ورزشهای پربرخورد، زمینهای چمن و…

Latest News

Related articles