مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های گیلان افزایش یافت

رشت- معاون علوم پزشکی گیلان با ابزار نگرانی از افزایش مسافرت ها به این استان، گفت: تعداد مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های گیلان افزایش یافته است. وی با بیان اینکه شناسایی مبتلایان جدید نشان دهنده فعال بودن ویروس در استان گیلان است و این…

Latest News

Related articles