مجوز واردات کالا از مرزهای کرمانشاه توسط ۷ سازمان تأیید میشود

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: مجوز واردات کالا از مرزهای این استان توسط هفت سازمان تأیید میشود. خلیل حیدری امروز در گفتگو با با اشاره به کولبری در مرزهای استان کرمانشاه اظهار کرد: گمرک تنها وظیفه ترخیص کالا را برعهده داشته و مسئولیتی…

Latest News

Related articles