مجوز و تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اعطا میشود

، کاظم خاوازی امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی محدودیتی برای استان کرمانشاه قائل نبوده و استانداری کرمانشاه باید بسترهای لازم همچون اعطای…

Latest News

Related articles