محدودیت های کرونایی در زنجان اعمال می شود

زنجان-فرماندار زنجان با بیان اینکه زنجان وضعیت قرمز کرونایی دارد، گفت: محدودیت هایی کرونایی در زنجان اعمال می شود. رضا عسگری در گفتگو با با بیان اینکه زنجان در وضعیت قرمز قرار گفت، گفت: بر اساس مصوبات ستاد برای وضعیت قرمز زنجان محدودیتهای کرونایی…

Latest News

Related articles