محمد بنا ۳۴ فرنگیکار را به اردوی تیم ملی کشتی فراخواند

چهارمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۲۰ بهمن ماه و در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی آغاز میشود. ، چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک در قزاقستان، روزهای ۲۰ بهمن تا…

Latest News

Related articles