محموله حاوی واکسن کرونا به تهران رسید

هواپیمای ایرباس A۳۱۰-۳۴۰ حامل محموله واکسن اسپوتنیک V از مسکو به فرودگاه امام (ره) دقایقی پیش به زمین نشست.

Latest News

Related articles