مخالف انحصار خودروسازان هستم

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی در پایان مراسم افتتاح خط تولید تمام اتوماتیک بوستر ترمز خودروی تارا گفت: این موضوع، مطالبه خودروسازان نیز هست و آنها نمیخواهند در یک فضای انحصاری فعالیت کنند بلکه خواستار رشد در یک فضای رقابتی…

Latest News

Related articles