مخفی ماندن کروناویروس در مغز/رژیم غذایی پرفیبر و کاهش افسردگی

، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند: یک تحقیق جدید حاکی از آن است که رژیم غذایی حاوی میوهها، سبزیجات و غلات کامل غنی از فیبر میتواند باعث افزایش سلامت روانی در زنان شود. دانشمندان تحقیقات جدیدی را…

Latest News

Related articles