مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود

، نادر صادقی پیش از ظهر یکشنبه در آئین بهره برداری ۱۳۹ طرح کشاورزی و تجلیل از نمونههای بخش کشاورزی استان که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: این استان نیازمند مدیریت زنجیره تأمین در بخش کشاورزی برای اتصال عوامل مؤثر…

Latest News

Related articles