مذاکرات وین و بلندپروازی جانسون برای تقویت زرادخانه اتمی انگلیس

، آبزرور در این تحلیل می نویسد: در حالی که ایالات متحده و ایران برای گفتگو درباره احیای یک توافق مهم آماده می شوند، توسعه طلبی «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس، برای توسعه زاردخانه هسته ای، بی پروایانه و خطرناک است. در ادامه این مطلب آمده است: اعلام…

Latest News

Related articles