مذاکرهای با هیئت آمریکایی در هیچ سطحی نخواهیم داشت

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هیات ایرانی هیچ گونه مذاکره ای با هیات آمریکایی در هیچ سطحی نخواهد داشت. ، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص خبری با مضمون حضور آمریکا در نشست آتی در وین گفت…

Latest News

Related articles