مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در بیمارستان کودکان تبریز

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، بامداد سه شنبه ۱۴ اردیبهشت در بیمارستان کودکان تبریز برگزار شد.

Latest News

Related articles