مراسم روز همبستگی با کشمیر برگزار شد

، سفارت پاکستان در تهران به مناسبت روز همبستگی با کشمیر سمیناری را جهت حمایت از مبارزه مردم کشمیر علیه اشغال غیرقانونی و بی وقفه این منطقه برگزار کرد. این سیمنار با هدف اعلام حمایت دولت و مردم پاکستان از مردم کشمیر برگزار شد. در این مراسم برخی از…

Latest News

Related articles