مراکز تعویض پلاک در شهرهای قرمز کرمانشاه تعطیل شد

، فضلالله شیری اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد در شهرهای اسلام آبادغرب و کنگاور که از نظر رنگبندی کرونایی قرمز هستند، خدمات تعویض پلاک و آزمون انواع گواهینامه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. وی افزود: کلاسهای آموزش نظری و عملی انواع گواهینامه تا…

Latest News

Related articles