مردان در جهان عمر کوتاه تری نسبت به زنان دارند

به نقل از مدیسن نت، به گفته محققان، دو علت اصلی مرگ زودهنگام مردان نسبت به زنان، وجود نرخ بالاتر سیگار کشیدن و بیماری قلبی است. یافتههای این مطالعه، مبتنی بر تجزیه و تحلیل دادههای بیش از ۱۷۹ هزار نفر در ۲۸ کشور جهان است. محققان بررسی کردند که چگونه…

Latest News

Related articles