مردم خریدهای نوروزی خود را به روزهای آخر سال موکول نکنند

وی با درخواست از مردم برای رعایت پروتکلهای بهداشتی تا ریشه کنی کامل ویروس ، افزود: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شاهد افزایش تردد در خیابانها و شلوغی مراکز خرید هستیم که خواهش میکنیم شهروندان خریدهای نوروزی خود را حدالامکان تعطیل، تعدیل و یا…

Latest News

Related articles