مردم در حفظ حیات وحش و محیط زیست از دولتی ها پیش هستند

، بهمن ایزدی از فعالان محیط زیست کشورم، کویر شناس و بانی ثبت کویر لوت در فهرست میراث جهانی در حاشیه برنامه تور تخصص ۳ روزه ارسنجان گردی و تالاب شناسی که به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی ارسنجان برگزار شد، اظهار کرد: یک دورهای اصطلاح محیطبان هنوز…

Latest News

Related articles