مرگ خاموش چهار نفر از اعضای خانواده در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شادی نیا از مرگ چهار نفر از اعضای یک خانواده بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن از آبگرمکن خبر داده و افزود: ساعاتی قبل در شهرک گلشهر تبریز، نشت گاز مونوکسید کربن، اعضای خانواده چهار نفره را به کام مرگ کشاند. سخنگوی اورژانس استان…

Latest News

Related articles