مسأله فلسطین برای ما مهم تر از استقلال جنوب یمن است

به نقل از عربی ۲۱، «عبدالعزیز المنصوب» فعال سیاسی در جنوب یمن اعلام کرد که «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن چیزی جز آلت دست امارات نیست. عیدروس که به تازگی به روسیه سفر کرده از روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی استقبال کرده و مدعی…

Latest News

Related articles