مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا لغو شد

، مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا که قرار بود از ۳۰ اسفند ماه در بحرین برگزار شود به دنبال اینکه فدراسیون جهانی هندبال تصمیم گرفته به دلیل شیوع بیماری مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی جهان لغو شود، کنفدراسیون آسیا هم تصمیم گرفته دیدارهای قهرمانی…

Latest News

Related articles