مسابقه بُزکشی در قرقیزستان

اسب سواران قرقیز مسابقات ورزشی سنتی گرگ خاکستری یا بزکشیرا برگزار کردند. این مسابقات ورزشی سنتی در آسیای میانه است. این ورزش که در طی آن رقابت کنندگان تلاش میکنند تا جسد یک بز را به دایره امتیازات بکشانند در سراسر آسیای میانه بسیار پرطرفدار است.

Latest News

Related articles