مساجد تاریخی منطقه هورامان ثبت ملی شدند

پویا طالب نیا در گفت و گو با اظهار کرد: در جلسه شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هشت مسجد تاریخی منظر فرهنگی هورامان ثبت ملی شدند. وی افزود: مسجد محمدی علیا و مسجد محمدی سفلی در روستای دولاب، مسجد جامع و مسجد محمد رسول الله در…

Latest News

Related articles