مسافران نوروی گلپایگان را ترک کنند/عدم صدور برگ تردد

، حسین یار محمدیان عصر سهشنبه در حاشیه بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: شهرستان گلپایگان از نظر بیماری در وضعیت قرمز قرار دارد که تقریباً تمام مردم کشور از این امر مطلع هستند و امروز در بازدید میدانی از محورهای شهرستان…

Latest News

Related articles