مشارکت حداکثری در انتخابات یک امر مهم و ضروری است

، عصر پنجشنبه جلسه ستاد انتخابات شهرستان ایذه با حضور «رضا نجاتی» معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، «حسن نبوتی» سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه، اعضای شورای تأمین، هیئت نظارت، هیئت بازرسی، بخشداران و کارمندان فرمانداری شهرستان با محوریت برگزاری…

Latest News

Related articles