مشارکت شهرداری تهران در رویداد «ساعت زمین»

، هر سال میلیونها نفر با خاموش کردن چراغهای برق به مدت یک ساعت، رویداد ” ساعت زمین” را گرامی میدارند. شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، با بیان اینکه سرانه مصرف برق ایران حدود ٣ برابر سرانه جهانی است گفت: کشور ما با مصرف بیش…

Latest News

Related articles