مصرف سبزیجات پهن برگ سبز برای تقویت عضلات ضروری است

به نقل از ساینس دیلی، مطالعه محققان دانشگاه ادیت کووان استرالیا نشان داد افرادی که رژیم غذایی غنی از نیترات دارند که عمدتاً از طریق مصرف سبزیجات بدست میآورند، عملکرد عضلانی اندام تحتانی شأن به طور قابل توجهی بهتر است. عملکرد ضعیف عضلات با خطر بیشتر…

Latest News

Related articles