مصرف مکمل “پری بیوتیک” تاثیر مثبت بر کاهش اضطراب زنان دارد

به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه سوری انگلستان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مصرف روزانه یک مکمل غذایی پری بیوتیک میتواند باعث بهبود سلامت عمومی در گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ ساله شود. نتایج این مطالعه نشان داد کسانی که دوز روزانه پری بیوتیک دریافت…

Latest News

Related articles