مصوبه سفر رئیسجمهور روی زمین ماند/ پروژهای که ۱۰ ساله شد!

؛ گروه استانها: حجتالاسلام حسن روحانی در آذر ماه سال ۹۵ به استان البرز سفر کرد، در این سفر پرحاشیه که اعتراضات بسیاری را به دلیل هزینهکرد مبالغ بالا برای تشریفات در بر داشت، اجرای ۶۰ پروژه با اعتباری بیش از ۹۹۵ میلیارد تومان به تصویب رسید و قرار شد…

Latest News

Related articles