مطالعات سوانح طبیعی پیش نیاز توسعه ریسک اندیشانه در کشور

، در دومین روز از ایام الله دهه فجر نشستی با حضور مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور که به دعوت محمد کاظم جعفری رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در محل این پژوهشگاه با حضور معاونین و مدیران دو مجموعه برگزار شد، ضمن دیدار، گفتگو،…

Latest News

Related articles