معاملات تجارت الکترونیکی ۲۱۷ درصد رشد کرد

به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز سالانه به منظور اندازه ‏گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطلاعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقدام به تهیه و انتشار گزارش تجارت الکترونیکی مینماید، امسال به دلیل شرایط خاص ، اقدام…

Latest News

Related articles