معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان منصوب شد

بندرعباس – وزیر کشور با صدور حکمی، علی رئوفی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان منصوب کرد. ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این حکم خطاب به علی رئوفی آورده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم هرمزگان، به…

Latest News

Related articles