معترضان خودروهای پلیس را در بریستول انگلیس به آتش کشیدند

به نقل از رویترز، پلیس شهر بریستول انگلیس اعلام کرد که در پی بروز درگیری خشونت بار معترضان با نیروهای پلیس، دو تن از این نیروها به شدت زخمی شده و دستکم دو خودروی پلیس توسط معترضان به آتش کشیده شد. گفتنی است که هزاران معترض روز یکشنبه با عدم رعایت…

Latest News

Related articles