معرفی شیعه با رویکردی وحدتمحور/خاستگاه عرفان اسلامی چیست؟

، کتاب «شیعه شناسی» نوشته سیدابوالحسن مخزن موسوی، با شمارگان هزار نسخه و ۲۸۸ صفحه توسط انتشارات نبراس منتشر شده است. کتاب چهار بخش کلی به ترتیب با این عناوین دارد: «فلسفه نبوت و شئون پیامبر (ص) و استمرار مرجعیت دینی و سیاسی»، «نقشه راه و تدابیر…

Latest News

Related articles