معرفی هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، نخستین نشست هیأت مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران عصر دیروز نوزدهم بهمن در محل انجمن برگزار شد. در این نشست ضمن تشکر از زحمات اعضای هیات مدیره پیشین انجمن، سمت اعضای جدید…

Latest News

Related articles