مقاومت قلب انقلاب ایران است

، «جواد ترک آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق در گفتگو با خبرنگار روزنامه سوری الوطن ضمن تأکید بر این موضوع که مقاومت تصمیم بازگشت ناپذیر ایران و قلب انقلاب اسلامی است، اعلام کرد که هیچکس نمیتواند ایران را به زمان سلطهجویی آمریکا و تحمیل شروط…

Latest News

Related articles