ملایی: پنجره جدیدی در ورزش همگانی باز شده است

به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، گردهمایی روسای هیاتهای ورزش همگانی استانهای سراسر کشور صبح روز پنجشنبه به میزبانی هیات ورزش همگانی استان خراسان رضوی برگزار شد. افشین ملایی در این مراسم با تشریح برنامههایی که این فدراسیون برای آینده…

Latest News

Related articles